Bako Wealth Management är en full-service förvaltningsbyrå inom alla områden av business och konsumentservice. Verksamheten bedrivs i koncernstruktur där Bako Wealth Management är koncernmoder. Tillsammans tillhandahåller koncernbolagen en modern och mångsidig tjänst där våra klienter alltid står i det främsta rummet.

"Den okomplicerade juristbyrån" - sedan 2017


Bako Juridik är det äldsta Bako-bolaget. Juristerna började hjälpa klienter redan 2017 och har sedan dess stadigt utökat verksamheten. I början av 2019 förvärvades den framgångsrika juristbyrån MyLaw som numera utgör en del av Bako Juridik. Idag benämns bolaget i folkmun som "den okomplicerade juristbyrån" och har som sitt främsta syfte att göra juridiken lättillgänglig för såväl privatpersoner som småföretagare. Med konkurrenskraftig prissättning och en effektivitet utan dess like är Bako Juridik det självklara valet för den som behöver juridisk rådgivning.

Med ekonomin i blickfånget - tillsammans mot nya höjder!


För att möta det växande kravet på moderna finansiella lösningar grundades Bako Finans 2018. Med stora framgångsrika företag som Klarna Finans som inspiration växte detta fåmansföretag till ett av de idag mest inflytelserika finansbolagen i branschen. Många passionerade ekonomer jobbar idag med ett stort antal olika betallösningar och finansieringsmodeller för att erbjuda kunderna det absolut bästa tjänsterna som marknaden har att erbjuda. Idag har bolaget stora samarbetspartners som Chattföreningen Geristraterna som bidrar till att sätta detta lilla men ambitiösa bolag på kartan.

Från uppstickare till branschledare - framgång från dag ett


Som svar på den tilltagande efterfrågan på högkvalitativ litteratur beslutade Bakos ledningsgrupp för att utöka verksamheten till att även innefatta förlag. Man kunde se en öppning på marknaden som dittills dominerats av gammalmodiga och något stagnerade företag. I april 2019 startades därför Bako Förlag som direkt tog upp kampen med branschledande företag och utmanade rejält direkt under sitt första verksamhetsår. Initiativet blev något av ett paradigmskifte då allt fler vetenskaplig-litteraturförfattare valde att låta sina verk tryckas av Bako. Idag trycks stora volymer juridisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig litteratur av Bako Förlag.

Kommunikation - det viktigaste ledordet i en alltmer osocial värld?


Den yngsta grenen i Bako Wealth Management är Bako Logopedi, grundat 2020. Logopedi passade som det naturliga nästa steget för den framgångsrika koncernen genom att bolaget forsatt kunde bidra till att främja ett av Bakos främsta ledord: kommunikation. Genom att från första början anlita de bästa och lämpligaste logopederna kan Bako Logopedi stoltsera med att ligga i framkant av alla områden av den logopediska diskursen. Bolaget har redan tagit enorma kliv och har på väldigt kort tid passerat många konkurrerande företag i såväl antal ärenden som kundnöjdhet.