Bako Wealth Management är en full-service förvaltningsbyrå inom alla områden av business och konsumentservice. Verksamheten bedrivs i koncernstruktur där Bako Wealth Management är koncernmoder. Tillsammans tillhandahåller koncernbolagen en modern och mångsidig tjänst där våra klienter alltid står i det främsta rummet.

Bako Ventures är Bako Group:s investmentbolag. Bako Ventures investerar i såväl nyetablerade bolag som marknadsledande giganter där den gemensamma nämnaren är en lovande affärsidé. Bolaget har på senare tid vuxit till en branschledande inkubator där allt fler nystartade bolag växer och utvecklas. I vår företagskatalog tillkommer nya bolag dagligen.